Политика за връщане и анулиране

 1. Връщане на стока – отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена при онлайн поръчка
 2. Потребителят предварително писмено да информира на имейл-  contact@x-ruler.com ЕКСРУЛЕР ЕООД чрез ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА, намиращата се в последната секция на тази политика за връщане и анулиране, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора и желае да върне закупената от него стока. В мейла е необходимо потребителят задължително да посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока и номер на онлайн поръчката.  Стоката трябва да бъде върната по куриер с избрана задължително опция за преглед, преди приемане на пратката от ЕКСРУЛЕР ЕООД. ЕКСРУЛЕР ЕООД запазва правото си да не приеме пратката поради нарушена цялост или липси. За установяването на такива задължително условие е опцията за преглед на пратката при връщане от Потребителя. ЕКСРУЛЕР ЕООД запазва правото си да не приеме и да откаже пратки изпратени до фирмата без задължителна опция за преглед.
 1. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е нарушена, продукта да не е с нарушена цялост, както и продукта да е в търговски вид.
 1. Стока, чието връщане или рекламация не може да бъде приета (напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с касова бележка, ако е разопакована) ще бъде изпратена обратно на Потребителя за негова сметка. ЕКСРУЛЕР ЕООД е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.

Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на ЕКСРУЛЕР ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, ЕКСРУЛЕР ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда, даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Важно: Ако горе споменатите условия не са изпълнени, то ЕКСРУЛЕР ЕООД си запазва правото да не приеме връщането!

 1. Преглед на стоката, рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта на ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Адрес за жалби:
БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. Нови Искър, УЛ.ЛИПИТЕ, №44А

 1. Условия за доставка на ЕКСРУЛЕР ЕООД

Доставката включва:

 • Товарене;
 • Транспорт и разтоварване на стоката от превозното средство, паркирано до най-близкото възможно разрешено място за паркиране;
 • Пренасянето на стоката от мястото на разтоварване (най-близкото разрешено място за паркиране) до адрес на клиента се заплаща и уговаря допълнително;

  4. Форма за връщане на стоки/рекламация
  НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА